fransochlars_omslag

Kalle Holmqvist
Frans och Lars – kärlek och klasskamp på 1890-talet
(Sekel bokförlag, 2012. Nyutgåva Kvartstid förlag, 2022)

Nya rön (2024): Frans Albert Pettersson och konditoristrejken 1904

Omslag: Anders Härnqvist

I augusti 1897 blir två medelålders arbetare i Stockholm – grovarbetaren Frans Albert Pettersson och måleriarbetaren Lars Konrad Johansson – tagna på bar gärning när de håller på att ligga med varandra i skogen. Under polisförhören framgår det att Frans och Lars haft ett förhållande under tio års tid. Periodvis har de även bott tillsammans i en liten enrumslägenhet i Gamla stan. De döms till tre månaders fängelse för otukt som emot naturen är.

I reportageboken Frans och Lars återskapas deras levnadsöden så gott det går med hjälp av rättegångsprotokoll och folkbokföringsmaterial. Inget tyder på att de skilde sig från andra män inom arbetarklassen vid denna tid. De bor och jobbar som de flesta andra. Ingen verkar heller ha tagit avstånd från dem efter fängelsestraffet. De var helt enkelt två vanliga knegargubbar – som tyckte om att bedriva otukt med varandra. Historien om Frans och Lars kastar ett helt nytt ljus över homosexualitetens historia i Sverige. Den ger också en unik inblick i två vanliga arbetares vardag på 1890-talet.

Boken Frans och Lars är en svensk Brokeback Mountain-historia som handlar om kärlek och hur den kan överleva mot alla odds. Men det är också en hembygdsbok om Stockholm och livet i de fattiga slumkvarteren för 120 år sedan. Och sist men inte minst är det berättelsen om en klass – arbetarklassen – som i slutet av 1800-talet växte från att vara en liten utstött minoritet till att bli samhällets största och viktigaste klass. En klass som skulle förändra Sverige i grunden.

Pressklipp

”Men framför allt slår detta läsvärda historiska reportage hål på myterna att det var i samhällets ekonomiska och kulturella elit som friheten för homosexuella var som störst. Boken ställer även frågor om vår tid och oss som är homo- och bisexuella.”
(Expressen)

”Även om kärlekshistorien har många luckor lyckas Kalle Holmqvist fylla dem förtjänstfullt med iakttagelser om dåtidens normbildning och nutidens klassamhälle.”
(Aftonbladet)

”En smått genialisk bok har historikern och författaren Kalle Holmqvist skrivit om vad det innebär att vara arbetare.”
(Mål och medel)

”Genom att lyfta fram föregångarna Frans och Lars och låta deras kärlekshistoria bli fond för en berättelse om hur det moderna Sverige växer fram, blir det både en bok om arbetarklassen och om två knega- res vardag under 1890-talet. Framför allt är det en drabbande historia om kärlek och trots.”
(QX)

”Författaren följer dem i spåren genom rättegångsprotokoll och annat arkivmaterial och skapar både en stockholmsk hembygdsskildring och en berättelse om homosexualitetens historia i Sverige.”
(Populär historia)

”Det är välbehövligt med en bok som tar sig an frågan om homofobin utifrån en historiematerialisk utgångspunkt och som resonerar om frågan utifrån ett klasskampsperspektiv. Viktigt och läsvärt.”
(Proletären)

”Frans och Lars – kärlek och klasskamp på 1890-talet är en otroligt bra bok skriven ur ett beskrivande klassperspektiv, och är absolut läsvärd för den som är intresserad av den svenska arbetarklassens historia.”
(Offensiv)

”… en stark skildring av mänskliga relationer och omstörtande föreningskamp, men också en engagerande diskussion om mångfald och jämlikhet.”
(Smålandsposten)

”Kalle Holmqvists bok om Frans och Lars kan varmt rekommenderas, inte bara för den djupstudie kring kärleksparet som han presenterar utan även för hans breda och insiktsfulla skildring av deras sociala miljö.”
(Lambda Nordica)

”… lättläst, gripande och med patos om historiska öden som verkligen förtjänar uppmärksamhet och detta är en bok som jag sent kommer att glömma. ”
(LitteraturMagazinet)

”Via Pettersson och Johanssons relation lyckas Holmqvist ganska bra med att komma arbetarklassens samtida sexualmoral och levnadsvillkor i Stockholm på spåren.”
(RIG – Kulturhistorisk tidskrift)

”Boken är mycket intressant och grymt bra på att sätta in enskilda företeelser i ett större sammanhang.”
(Stardustan)

”Holmqvist har genom minutiöst arkivarbete kartlagt deras liv så gott det går. Han kan visa att deras sexuella läggning ingalunda innebar utstötthet i arbetarkollektivet.”
(Clarté)

”Det är redovisande historia, men samtidigt ett flammande inlägg.”
(Vänsterpress)

”Frasse och Lasse – ni är min hjältar!”
(Rödluvan)