Jag skriver läroböcker och diverse annat läromedelsmaterial, främst till årskurs 4–6.

Läroböcker
SOS Historia 4–6, Liber 2020

Medverkar även med texter i
SOS 4, Liber 2021
SOS 5, Liber 2021
SOS 6, Liber 2022

Övrigt
Filmer och inlägg för Instagram, Facebook och TikTok för Liber, 2022–
Frågor och extrauppgifter, SO 4–6, 2021
Extramaterial till SOS Historia 7–9, 2022
Faktablad, SO 4–6, 2022
Bra att veta, SOS 4–6, 2023
Diverse lärarstöd och lärarhandledningar