Långt efter att boken Frans och Lars skrevs dök det upp belägg för att åtminstone Frans var aktiv inom arbetarrörelsen.

Det visade sig att han hade deltagit i en uppmärksammad strejk på konditorierna i Stockholm 1904.

Facket hade lämnat in krav på att kost- och logisystemet skulle avskaffas, arbetarna skulle få betalt i kontant lön i stället. Arbetstiden skulle kortas till 60 timmar i veckan och lönerna skulle höjas till mellan 17 och 30 kronor i veckan. Dessutom skulle kvinnliga arbetare ha samma lön som manliga.

Konditoriägarna vägrade och därför tog facket (Stockholms sockerbageriarbetareförening, som var anslutet till Svenska bageriarbetareförbundet) ut ett 50-tal arbetare ut i strejk den 5 november 1904. Flera arbetsgivare hade godtagit kraven och omfattades därför inte av strejken.

Andra arbetsgivare satte in strejkbrytare och hotade med att avskeda alla som inte gick tillbaka till arbetet, men strejken fortsatte ändå.

Facket hade strejkmöte varje dag klockan 11 i Folkets Hus. På strejkmötet den 3 december bestämde arbetarna att dela upp sig i grupper och besöka konditorierna som fortfarande var öppna, för att försöka övertyga strejkbrytarna att sluta arbeta.

Måndagen den 5 december gick tolv strejkande, bland annat Frans Albert Pettersson, runt bland olika konditorier. När de kom till Hultgrens konditori på Västerlånggatan 81 anlände polisen och tog med sig arbetarna för förhör.

Sedan 1899 fanns en lag som var till för att skydda strejkbrytare – den så kallade Åkarpslagen. Lagen var hård, det var i stort sett olagligt för en strejkande att försöka diskutera med en strejkbrytare. Men fallen ledde ofta inte till något åtal och verkar inte ha gjort det den här gången heller.

Detta var alltså efter att Frans hade suttit i fängelse. Det är ytterligare ett exempel på att han inte verkar ha varit utstött bland sina kamrater eller samhället i stort, trots att han hade dömts för samkönat sex.

Det framgår inte på vilket konditori Frans arbetade för tillfället. Men sockerbageriarbetare hade han ju varit under många år.

Läs polisrapporten från förhören med de strejkande (Frans förhörs på sidan 12 och 16). Han anger i förhöret att han bor i Hagalund hos måleriarbetaren August Molén. (August var hans svåger.)

Det finns flera tidningsartiklar om händelsen, till exempel:
Social-Demokraten 6/12 1904 (fjärde spalten)
Social-Demokraten 7/12 1904 (näst sista spalten)
Stockholms Dagblad 11/12 1904 (längst ner i fjärde spalten, Frans nämns)

Läs mer om konditoriarbetarnas strejk 1904 i Sigfrid Hanssons Bidrag till den svenska fackföreningsrörelsens historia: Svenska bageri- och konditoriarbetareförbundet (1921).