Flygbladet Ned med vapnen. Foto Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Våren 1905 kallar myndigheterna in tusen soldater från Östergötland till Stockholm för att skydda staden från dess egna arbetare. Riksdagen försöker lagstifta om strejkförbud men arbetarrörelsen hotar med storstrejk om lagen går igenom. Renhållningsarbetarna strejkar och borgerliga studenter hoppar in som strejkbrytare. Det blir konflikt i verkstadsindustrin och tusentals arbetare får gå sysslolösa när arbetsgivarna låser fabriksportarna för att svälta ut sina anställda.

Mitt i allt detta bryter sig Norge ur unionen och arbetarrörelsen måste mobilisera för att stoppa kriget.

Året 1905 var ett år fyllt av konfrontationer – som alla slutade med arbetarrörelsens seger.

Boken Fred med Norge

Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks temasida med dokument från 1905