Gråkoltarna var en religiös väckelserörelse i 1730-talets Stockholm. De var fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som tröttnat på prästernas hyckleri.

Gråkoltarna slutade gå i kyrkan, vägrade ta nattvard och tyckte det var onödigt att döpa sina barn. De tog avstånd från lyx och rikedom och ville bara arbeta så mycket att det räckte till det nödvändigaste.

De utmanade alla 1700-talets makthierarkier och förklarade öppet att de inte tänkte följa lagar som gick emot deras samvete.

Genom att själva studera de heliga skrifterna och genom att söka i sitt inre kom gråkoltarna fram till en helt annan sanning än det som lärdes ut i kyrkan. Prästerna förföljde dem och rättsapparatens företrädare väckte åtal. Några av gråkoltarna lyckades man slänga i fängelse med hjälp av olika juridiska finter.

Boken Gråkoltarna

Länkar
Om gråkoltarna på Stockholmskällan