Kalle Holmqvist
Gråkoltarna – en historia om klasskamp (Notis förlag, 2013)
ISBN: 9789198073997
Omslag: Anders Härnqvist

Notis förlags presentation

Gråkoltarna – en historia om klasskamp är en historisk reportagebok som bland annat bygger på de bevarade protokollen från rättegångarna och prästernas förhör.

Gråkoltarnas radikala maktkritik, deras syn på arbete och deras sökande efter en verklig mening med livet är lika aktuella i dag som på 1730-talet.

Pressklipp

”En av de stora förtjänsterna med Holmqvists text är att han teologiskt förankrar deras övertygelse ned till minsta Bibelcitat. På så sätt illustrerar han också mellan raderna den radikala kraften i bildning.”
(Aftonbladet)

”Med hjälp av en imponerande bibelkunskap visar Kalle Holmqvist hur kristendomen konsekvent och medvetet har förfuskat Gamla och Nya testamentets budskap”
(Flamman)

”Han vill visa att svensk historia rymmer folkliga uppror, och han vill hävda just en maktkritisk kristendom.”
(Sändaren)

”Det här är en oavbrutet intressant bok, en pärla i ett litet format.”
(Dagen)

”Kalle Holmqvists lilla bok Gråkoltarna en historia om klasskamp är en fascinerande liten pamflett om klassförtrycket i religionens namn under tidigt 1700-tal.”
(Dagens Seglora)

”Det finns mycket för oss att lära av gråkoltarna.”
(Tidningen Elsa)

”Berättelsen om Gråkoltarna är ganska okänd för gemene man och är intressant för den som vill förstå 1700-talets maktdelning mellan samhälle och prästerskap.”
(DAST Magazine)

”En läsvärd berättelse”
(Folket i Bild/Kulturfront)

”Historien om Gråkoltarna, de fattiga kvinnorna i 1730-talets Sverige, som kämpade för sin rätt att tro och leva som de själva ville, den historien griper tag i mig.”
(Ascala)

”Det är spännande att tillsammans med Holmqvist ta del av protokollen från de många instanser som försökte få bukt med de omedgörliga dissidenterna”
(Svensk pastoraltidskrift)

”Mycket spännande är boken ’Gråkoltarna’, om en religiös väckelserörelse i Stockholm under det tidiga 1700-talet.”
(Världen idag)