Foto: Anton Blomberg, 1901. Stadsmuseet i Stockholm
Järntorget, Göteborg. Foto: Anders Härnqvist

Ett av mina främsta intressen är den svenska arbetarrörelsens historia. Jag har skrivit om arbetarrörelsens historia i till exempel Aftonbladet och Första linjen. Framför allt om fackföreningsrörelsen under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, men även om till exempel socialdemokratins historia.

Det är väldigt fascinerande att studera hur människor organiserade sig, inte bara för högre löner och bättre arbetsvillkor utan också för demokrati, bildning, kultur och ett värdigare liv. Dessa människor gjorde Sverige till ett oerhört mycket bättre land. 

Boken Fred med Norge handlar om arbetarrörelsen och unionsupplösningen 1905. Den svenska arbetarrörelsen ville till varje pris rädda freden och se till att Sverige inte startade krig mot Norge. 

Jag har även skrivit om fackets historia på LOs hemsida och gjort en del annat historiskt material för LO, till exempel faktaunderlag för skolinformatörer och historiska texter till medlemsutbildningarna.