Innevarande dag kl 1/2 7 em. blef måleriarbetaren Lars Konrad Johansson född den 10 juli 1866 och boende i huset Nr 61 Roslagsgatan 3 tr. Samt arbetskarlen Frans Albert Pettersson född den 13 juni 1856 utan bostad införda å polisstationen af konstapeln Nr 289 Johan Alfred Johnsson under rapport, att han kort förut å Karlavägen anhållit Johansson och Pettersson på anmodan af gardisterna vid Kungl. Svea lifgardets 2da komp. No 36 Harald Theodor Setterberg och vid 3dje kompaniet No 89 Gustaf Hammar hvilka jemväl medföljde till polisstationen och anmälde att de kort förut i skogen till venster om vägen i den så kallade Ekbacken å Ladugårdsgärdet anträffat Johansson och Pettersson föröfvande otukt med hvarandra på så sätt, att Pettersson med nedknäppta byxor legat framstupa på marken medan Johansson med sin könsdel arbetade Pettersson der bak. Då Johansson och Pettersson sålunda föröfvat otukt med hvarandra hvilket är stridande mot naturen och då de dessutom synes vara lösa personer utan arbete eller sysselsättning öfverlemnas de härmed till Detektiv Polisafdelningen för att på lämpligt sätt behandlas.